Spe­la­re ho­ta­des med våld­täkt och död

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Chel­se­a­kap­te­nen Ka­ren Car­ney ho­ta­des med våld­täkt och till dö­den i ett Instagram­in­lägg, ef­ter la­gets Cham­pi­ons Le­a­gue-se­ger över Fi­o­ren­ti­na härom­da­gen.

Själv tog hon in­te all­var­ligt på ho­tet, sva­ra­de ”Wow, en del män­ni­skor...” på in­läg­get och kon­tak­ta­de ald­rig po­li­sen. Men det eng­els­ka fot­bolls­för­bun­det FA har age­rat.

”Vi ser ex­tremt all­var­ligt på det. Al­la på­hopp på spe­la­re i so­ci­a­la me­di­er är all­var­li­ga och vi kon­tak­tar po­li­sen och de so­ci­a­la me­di­er­na för att gö­ra allt vi kan för att få dem att hjäl­pa till att tack­la det här väx­an­de pro­ble­met”, skri­ver FA i ett ut­ta­lan­de.

En ta­les­per­son på Instagram sä­ger att man har stängt kon­tot som ho­tet kom ifrån.

Mitt­fäl­ta­ren, som ock­så spe­lar i det eng­els­ka lands­la­get, gjor­de det en­da må­let i den förs­ta åt­ton­dels­fi­na­len i Cham­pi­ons Le­a­gue mot Fi­o­ren­ti­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.