Ran­ta­nen fort­sät­ter glän­sa i NHL

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl-tt

Gabri­el Lan­de­skog led­de sitt Co­lo­ra­do till vinst med kar­riä­rens tred­je hat­t­rick, och sat­te stopp för New Jer­seys se­ger­svit.

– Vi höll oss till vår match­plan och be­lö­na­des för det, sä­ger Lan­de­skog ef­ter mat­chen.

Bakom samt­li­ga Lan­de­skogs mål låg Mik­ko Ran­ta­nen som no­te­ra­des för 1+3. Ran­ta­nen är up­pe i 2+13 på sju mat­cher och med det pas­se­ra­de han Se­basti­an Aho i fin­län­dar­nas in­ter­na po­äng­li­ga.

Ran­ta­nen var en­da fin­län­da­re i fjol som över­steg 80 po­äng i grundse­ri­en. Den här sä­song­en har bör­jat än­nu bätt­re för su­per­ked­jan Ran­ta­nenLan­de­skog-Nat­han McKin­non som är en av de all­ra bäs­ta i li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.