Ung­doms­full­mäk­ti­ge

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Käl­lor: www.nu­va.fi/mi­ka-nu­o­ri­so­valtu­usto, Wi­ki­pe­dia

● Ung­doms­full­mäk­ti­ge är en grupp med ung­do­mar som får va­ra med att på­ver­ka och be­stäm­ma i kom­mu­nen. Or­ga­net är av­sett för ung­do­mar i ål­dern 13–18.

● Vis­sa ung­doms­full­mäk­ti­ge kan ha fem med­lem­mar me­dan and­ra kan ha sex­tio.

● Det förs­ta ung­doms­full­mäk­ti­ge in­rät­ta­des 1995 i Kanga­sa­la. Från 2015, då en ny kom­mu­nal­lag in­stif­ta­des, ska var­je kom­mun in­rät­ta ett ung­doms­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.