I sand­lå­dan

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - GROMIT

Poj­kar­na le­ker med vat­ten och sand, Ju­ha är snart klar med mu­ren. Pet­te­ri klap­par den torr med sin hand, Ti­mo är tyst, han har tap­pat en tand mitt un­der bygg­pro­ce­du­ren.

Öv­ri­ga barn står och bi­dar sin tid, Ju­ha blir lätt ir­ri­te­rad. Sandslot­tet lu­tar, ett torn är på glid, allt ver­kar fal­la i kom­man­de strid. Värl­den är fel­kon­stru­e­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.