Pinn­sto­len

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● En pinn­stol kan egent­li­gen se ut li­te hur som helst. Men ori­gi­na­let ha­de sju pin­nar i ryg­gen och en sa­del­for­mad sits. Be­nen var sam­man­län­ka­de av pin­nar. Pin­nar­na var svar­va­de och in­tap­pa­de i trä­sit­sen.

● Un­der and­ra hal­van av 1800-ta­let tar den in­dust­ri­el­la till­verk­ning­en fart.

● Fö­re­gång­a­ren var Winds­or­sto­len från Eng­land, men pinn­sto­len är en sym­bol för den små­länds­ka mö­bel­in­du­strin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.