Någ­ra kän­da mo­del­ler

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Lil­la Åland.

● Carl Malm­s­ten ska­pa­de den förs­ta Lil­la Åland 1942. Det var i Fin­ströms kyr­ka på Åland som form­gi­va­ren fick syn på en stol som in­spi­re­ra­de ho­nom. Lil­la Åland sat­tes i pro­duk­tion hos Stols­fa­briks AB i Små­lands­ste­nar. Sti­len är en­kel, klas­sisk 40-tals­form­giv­ning. Den kom i rätt tid och har un­der åren ökat i po­pu­la­ri­tet.

Fa­nett 55T.

● Ri­ta­des av Il­ma­ri Ta­pi­o­vaa­ra för Eds­by­ver­ken i Häl­sing­land 1955. Sto­len mark­nads­för­des som den lät­tas­te sto­len med en vikt på 2,5 ki­lo. Det finns en hel rad oli­ka va­ri­an­ter på Fa­nett­mo­del­len, men den mest ef­ter­trak­ta­de är 55T med te­ak­sits, svar­ta ben och svart rygg. De fles­ta har dock de­tal­jer i klar­lac­kad björk. Käl­lor: Trä­smak av Mats Pal­mquist, stols­gui­den.se, sve­ri­ges­ra­dio.se, ne.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.