Ger fing­ret åt ka­me­ran

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

■ På Gotland tillbringade Eric Gadd si­na förs­ta år i li­vet, och det förs­ta av­snit­tet av den ni­on­de sä­song­en av Så myc­ket bätt­re (i Fin­land Vain elämää) bju­der på till­ba­kablic­kar från soular­tis­tens kar­riär – från den ti­den han kal­la­de sig själv för Eric Ero­tic och stö­na­de i lå­tar, via ett bomb­dåd un­der en spel­ning, till den han är i dag.

– Ibland sä­ger folk att jag är väl­digt privat, vil­ket jag blir för­vå­nad över. Jag be­rät­tar gans­ka myc­ket om mig själv, men sam­ti­digt vet jag att jag har tyd­li­ga grän­ser för vad jag kan tän­ka mig att snac­ka om, sä­ger Gadd.

För att upp­täc­ka Gadds Got- land tar Lin­nea Hen­riks­son ini­ti­a­ti­vet att un­der­sö­ka öns me­del­ti­da arv, med ett la­jv i Ga­me of thro­ne­san­da. Men al­la var in­te li­ka tag­ga­de som po­par­tis­ten på ring­bryn­jor

FOTO: TT/JES­SI­CA GOW

Eric Gadd är förs­ta ar­tis­ten att få si­na lå­tar tol­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.