Ju­ha Hur­me gäst

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

De re­vo­lu­tio­nä­ra ja­ko­bi­ner­nas hjäl­te Je­an-Paul Ma­rat och sa­dis­mens fa­der Mar­kis de Sa­de, möts i en nyupp­sätt­ning av pjäsen Ma­rat/Sa­de, som re­gis­se­ras på svens­ka av Fin­landia­vin­na­ren Ju­ha Hur­me. Han be­sö­ker stu­di­on strax ef­ter kloc­kan 10.

Skiv­mo­gu­len Va­si­lij ”Gu­gi” Ko­k­ljusch­kin för lyss­nar­na på en min­nes­re­sa ge­nom sin hän­del­se­ri­ka mu­sik­kar­riär med start strax ef­ter kloc­kan 11.

Skjuts­ning­ar­na un­der året 1930 äg­nas en egen poddse­rie gjord av Mi­kae­la Weur­lan­der. Hon och Ki­ke Ber­tell sam­ta­lar om fa­scis­mens när­va­ro i vårt lands historia. Yle Ve­ga 10.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.