Book­ma­ker­to­ast

På re­stau­rang bell­mans­ro i stock­holm ser­ve­ra­des en va­ri­ant av book­ma­ker­to­ast un­der nam­net biffsmör­gås. Kro­gen brann upp för över 60 år se­dan, men smör­gå­sen le­ver kvar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

för 4 per­so­ner, 20 mi­nu­ter

8 ski­vor ljust lant­bröd smör och oliv­ol­ja 500 g ox­fi­lé (in­re fi­lé) 1 krm svart­pep­par 2 sto­ra, fas­ta to­ma­ter 1 dl fär­skri­ven pep­par­rot

till se­naps­dres­sing­en:

2 msk fransk se­nap av dijon­typ 1 msk oliv­ol­ja 1 tsk strö­soc­ker 1 krm vi­nä­ger

att äta till:

ruco­la­sal­lad blad­per­sil­ja

Gör så här:

1. Blan­da fransk se­nap, oliv­ol­ja, li­te soc­ker och vi­nä­ger till en slät dres­sing. Ska­la och riv pep­par­ro­ten fint. 2. Kantskär brö­det. Stek bröd­ski­vor­na i smör och li­te oliv­ol­ja. Bröd­bi­tar­na ska få färg, men in­te bli brän­da. 3. Put­sa och skär köt­tet i 4 ski­vor. Lägg kött­bi­tar­na på sta­digt un­der­lag med snittsi­dan upp­åt och ban­ka ut lätt. Pepp­ra och stek i li­ka de­lar smör och oliv­ol­ja en dryg mi­nut per si­da. Köt­tet får gär­na va­ra röd­ro­sa i mit­ten men in­te så att det väts­kar sig. 4. Ski­va och stek tom­ter­na nå­gon mi­nut per si­da. Lägg ihop de var­ma smör­gå­sar­na i tur och ord­ning med bröd, stekt kött, se­naps­dres­sing, to­mat­ski­vor, ri­ven pep­par­rot och en av­slu­tan­de bröd­ski­va. Ser­ve­ra med ruco­la­sal­lad och gar­ne­ra med blad­per­sil­ja.

FO­TO: TT

Biffsmör­gås var en bäst­säl­ja­re på Stock­holmskro­gen Bell­mans­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.