Jät­te­likt pro­jekt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Nord Stream 2 är drygt 1 200 kilo­me­ter lång och lö­per från Fins­ka vi­kens söd­ra kust strax ut­an­för S:t Pe­ters­burg till tys­ka Greif­s­wald.

●●Pro­jek­tets hel­hets­bud­get är 9,5 mil­jar­der eu­ro. Då är fi­nan­sie­rings­kost­na­der­na in­räk­na­de.

●●Ned­lägg­ning­en av rör på­går just nu i Fin­land och Tyskland.

●●Den nya led­ning­en ska, om tid­ta­bel­len hål­ler, bör­ja trans­por­te­ra gas i slu­tet av näs­ta år.

●●Just nu för­ser tio trans­port­far­tyg rör­ned­lägg­nings­far­ty­gen med 360 rör per dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.