Strejk­rät­ten är ett av de mest cen­tra­la red­ska­pen som ar­bets­ta­ga­re har för att på­ver­ka si­na rät­tig­he­ter.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - LI AN­DERS­SON

är par­ti­ord­fö­ran­de för Väns­ter­för­bun­det, riks­dags­le­da­mot och stads­full­mäk­ti­ge­le­da­mot i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.