Hur ha­de det kun­nat slu­ta?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - KAJ-ER­IK LöFGREN Helsing­fors

SVE­RI­GE-FIN­LAND Hän­vi­san­de till Ar­ne Fred­riks­sons in­sän­da­re om att Sve­ri­ge mås­te åter­ta Fin­land (HBL 23.10): Det var en enorm tur att Sve­ri- ge för­lo­ra­de kri­get 1809. Hur ha­de vin­ter­kri­get slu­tat om Stal­ins trup­per kun­nat bör­ja sitt an­fall drygt 100 kilo­me­ter från Helsing­fors?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.