Fi­fas för­del­ning av VM-peng­ar

Hufvudstadsbladet - - Sport - Käl­la: TV4:s Fot­boll­s­ka­na­len.

●●In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­dets (fi­fa) för­del­ning av pris­peng­ar till Vm-la­gen är långt ifrån jäm­likt, an­ser det svens­ka dam­lands­la­get.

●●Pris­peng­ar­na i dam-Vm 2019 är 7,5 pro­cent av pris­peng­ar­na i herr-Vm i ryss­land 2018.

●●Peng­ar­na som ska hjäl­pa la­gen att för­be­re­da sig in­för Vm är på dam­si­dan mind­re än en fjär­de­del av vad her­rar­na fick trots att kost­na­den är i prin­cip den­sam­ma.

●●La­get som vin­ner Vm 2019 får 3,6 mil­jo­ner eu­ro vil­ket är 10,5 pro­cent av vad frank­ri­kes her­rar fick för se­gern i ryss­land i som­ras. Sve­ri­ges da­mer får knappt 700 000 eu­ro för att del­ta vil­ket är 9,4 pro­cent av vad Sve­ri­ges her­rar fick för Vm-del­ta­gan­det i ryss­land.

●●I her­rar­nas för-Vm 2017 i ryss­land fick vin­nar­na tyskland mer än vad vin­na­ren av dam-Vm 2019 får och de del­ta­gan­de la­gen i för-Vm fick mer än vad de del­ta­gan­de la­gen i Vm 2019 får.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.