För­lus­ten mot Fin­land för myc­ket – Gre­kland spar­ka­de sin trä­na­re

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-REU­TERS

Gre­kland har spar­kat sin tys­ke för­bunds­kap­ten Mi­chael Skib­be ef­ter då­li­ga re­sul­tat i fot­bol­lens nya Na­tions Le­a­gue. Gre­kland har vun­nit två och för­lo­rat två mat­cher och är sex po­äng ef­ter grup­pet­tan Fin­land i di­vi­sion C.

Se­nast för­lo­ra­de Gre­kland mot Fin­land i Tam­mer­fors för en dryg vec­ka se­dan. La­gen möts på nytt i Aten 15 no­vem­ber.

Skib­be har va­rit för­bunds­kap­ten för 2004 års EM-vin­na­re se­dan 2015 och ha­de kon­trakt över EM 2020. Han er­sätts av 65-åri­ge Ang­e­los Anas­ta­si­a­dis, som blir den förs­te gre­kis­ke trä­na­ren i lands­la­get, som in­te är en till­fäl­lig lös­ning, på 17 år. Han var för­bunds­kap­ten för Cy­pern 2004–2011,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.