Lands­la­get sti­ger i Fi­fas ran­king

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Fin­lands her­rar lig­ger på 56:e plats i Fi­fas färs­ka ran­king. För en må­nad se­dan var Fin­land 58:a, så kur­sen pe­kar upp­åt. Fin­land har för­bätt­rat sin po­si­tion en hel del, för i bör­jan av 2018 låg lands­la­get på 68:e plats. Som sämst var Fin­land 110:a un­der 2017. Fin­land har över­ty­gat i Na­tions Le­a­gue och vun­nit al­la si­na fy­ra grupp­spels­mat­cher. I mit­ten av no­vem­ber har Fin­land lä­ge att säk­ra grupp­se­gern i Gre­kland. Oav­gjort räc­ker.

Bel­gi­en top­par her­rar­nas ran­king fö­re Frank­ri­ke och Bra­si­li­en. Frank­ri­ke låg i top­pen i den fö­re­gå­en­de ran­king­en, men ef­ter oav­gjort mot Is­land och se­ger över Tyskland i ok­to­ber föll lan­det till tvåa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.