Pris­peng­ar hal­ve­ras ef­ter skan­dal­match

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

MMA-faj­tern Cha­bib Nur­ma­go­me­dov får tills vi­da­re hälf­ten av pris­peng­ar­na – mot­sva­ran­de cir­ka 900000 eu­ro – ef­ter skan­dal­mat­chen mot Co­nor McG­re­gor på UFC-ga­lan i Las Ve­gas. Det har Ne­va­da Athle­tic Com­mis­sion (NAC), till­syns­myn­dig­het för kampsport i del­sta­ten, be­slu­tat.

Nur­ma­go­me­dov bör­ja­de slåss med någ­ra ur McG­re­gors team ef­ter se­gern. NAC be­slu­ta­de då att be­slag­ta rys­sens pris­peng­ar i vän­tan på en ut­red­ning av hän­del­sen. För­u­tom att be­ta­la ut de­lar av pris­peng­ar­na har NAC ock­så be­slu­tat att bå­de Nur­ma­go­me­dov och McG­re­gor ska va­ra fort­satt av­stäng­da un­der den på­gåen­de utred­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.