Armstrongs stall­chef stängs av på livs­tid

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Den ti­di­ga­re ame­ri­kans­ke cy­klis­ten Lan­ce Armstrongs bel­gis­ke stall­chef Jo­han Bruy­ne­el får in­te kom­ma till­ba­ka till cy­kelspor­ten, ef­ter ett be­slut i Id­rot­tens skil­je­dom­stol Cas. Bruy­ne­el var lag­le­da­re vid Armstrongs al­la sju seg­rar i Tour de Fran­ce 1999–2005, seg­rar som cy­kel­stjär­nan se­dan från­togs på grund av att han do­pat sig.

”Jag vill po­äng­te­ra att jag fullt ut er­kän­ner och ac­cep­te­rar att många miss­tag har be­gåtts ti­di­ga­re”, skri­ver Bruy­ne­el i ett öp­pet brev som han pub­li­ce­rar på sitt Twit­ter­kon­to ef­ter att Cas med­de­lat sitt be­slut.

Utred­ning­en av Bruy­ne­el har va­rit en del av utred­ning­en kring Armstrong, som den ame­ri­kans­ka dop­nings­by­rån (USADA) in­led­de 2012.TT-AFP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.