Kal­la står över sprint­sta­fet­ten i VM

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Char­lot­te Kal­la har re­dan ti­di­ga­re gett en vink om att det kan bli för stress­sigt att hin­na med al­la tänk­ba­ra di­stan­ser i vin­terns skid-VM. Nu slår hon fast att hon kom­mer att stå över sprint­sta­fet­ten i Se­e­f­eld.

– Jag kom­mer nog in­te att kö­ra sprint­sta­fett i och med att det lig­ger som det gör, da­gen ef­ter ski­athlon och ba­ra två da­gar fö­re 10 km klassiskt, sä­ger hon.

Till­sam­mans med Sti­na Nils­son tog hon OS-sil­ver i sprint­sta­fett i Py­e­ong­chang ti­di­ga­re i år, och du­on skul­le ha va­rit en gi­ven guld­kan­di­dat ock­så i VM. I VM av­görs sprint­sta­fet­ten i klas­sisk stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.