Ka­ro­li­i­na Hell­berg är Pro Ar­te-konst­när

Hufvudstadsbladet - - Kultur - AN­NI­KA HäLLSTEN

Bild­konst­nä­ren■Ka­ro­li­i­na■Hell­berg■har■ valts■till■Didrich­sens■konst­mu­seums■ Pro■Ar­te-konst­när■2018.■Ka­ro­li­i­na Hell­berg■(bil­den)■är■Didrich­sens■konst­mu­seums■fjär­de■Pro■Ar­te-konst­när.■Ut­mär­kel­sen■är■ett■sätt■att■fö­ra■ar­vet■ef­ter■mu­se­ets■grun­da­re,■Ma­rie-Lou­i­se■och Gun­nar Didrich­sen,■vi­da­re.

Pri­set■in­klu­de­rar■ett■sti­pen­di­um■på■5 000■eu­ro,■en■ut­ställ­ning■med■ till­hö­ran­de■ka­ta­log■samt■an­skaff­ning■av■ett■konst­verk.■Ka­ro­li­i­na■Hell­bergs■se­pa­ra­tut­ställ­ning■vi­sas■på■Didrich­sens■konst­mu­se­um■25.1– 5.5.2019.

FO­TO: SO­FIA OKKONEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.