Ja­pans­ka Mu­ji-ked­jan kom­mer till Fin­land

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT

Prak­tis­ka plast­lå­dor, kon­tor­sat­ti­ral­jer och mi­ni­ma­lis­tis­ka köks­pry­lar – den ja­pans­ka ked­jan Mu­ji byg­ger upp verk­sam­het i Fin­land.

En­ligt pla­ner­na ska Mu­ji grun­da ett hu­vud­kon­tor i Helsing­fors i feb­ru­a­ri 2019. Den förs­ta bu­ti­ken är tänkt att öpp­na i Helsing­fors i no­vem­ber 2019.

Men re­dan den 29 ok­to­ber öpp­nar ked­jan en po­pup-bu­tik i Kam­pen i Helsing­fors, som stäng­er si­na dör­rar i ja­nu­a­ri.

Mu­ji har 900 bu­ti­ker värl­den över.

FO­TO: CRE­A­TI­VE COMMONS/WI­KI­PE­DIA-BANEJ

Mu­ji kom­mer till Fin­land. Bil­den■ är från en bu­tik i Sing­a­po­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.