Kul­tur­hu­set Ka­re­lia fyl­ler 10 år

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

10-åri­ga kul­tur­hu­set Ka­re­lia i Eke­näs fi­rar sitt jubileum med ett di­gert pro­gram på lör­dags­kväl­len. Det blir ar­tis­ter, sång, te­a­ter och dans, en fest med ex­tra­va­gans. Ka­re­lia grun­da­des i ok­to­ber 2008. Fes­ten bju­der på ett plock av det publi­ken fått se och upp­le­va på Ka­re­li­as scen un­der de gång­na tio åren.

På gäst­lis­tan finns namn som pro­gram­le­da­ren Tho­mas Lun­din, den fins­ka sång­a­ren M.A. Num­mi­nen, Mia Hafrén från a cap­pel­la-ban­det Fork, X Factor­vin­na­ren Ti­ka, Ami Aspelund med över 45 år på sce­nen och sång­lä­ra­ren Sara Se­le­ni­us.

Dans­sko­lan Hur­ja Pi­ru­et­ti del­tar med en fö­re­ställ­ning och ett par sce­ner ur Ka­re­li­as eg­na pro­duk­tio­ner Ra­se­borgs Ru­i­ner och Mu­sik­te­a­tern 18 vi­sas.

Fö­re­ställ­ning­en bör­jar kloc­kan 19 lör­da­gen den 27 ok­to­ber, bil­jet­ter­na kos­tar 27/17 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.