Svens­ka Yles litteraturpris

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - YLE

Svens­ka Yle strea­mar allt pro­gram på sce­nen som he­ter Fis­ke­ham­nen (den fö­re det­ta Edith Sö­der­gran-sce­nen). I dag kloc­kan 17 de­las till ex­em­pel Svens­ka Yles litteraturpris på 2 000 eu­ro ut. Pris­ta­ga­ren ut­ses av Svens­ka Yles bok­pod­da­re An­ne Hi­e­ta­nen och Ida Hen­rik­son, som ur årets fin­lands­svens­ka skön­lit­te­rä­ra ut­giv­ning har valt sin fa­vo­rit. Yle Are­nan 10.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.