När lö­nar det sig att lju­ga?

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - YLE

Vad skul­le hän­da om vi all­tid var helt är­li­ga? Med ex-pre­di­kan­ten Pa­trick Ti­ai­nen som har levt ett dub­bel­liv, ra­di­kalt är­li­ga Tu­u­lia Sy­vä­nen och för­fat­ta­ren Saa­ra Huh­ta­saa­ri som skri­vit en bok om den töj­ba­ra san­ning­en. Yle TV1 21.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.