Ett mot­gift mot ka­os

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - SVT

Fred­rik Skavlan får be­sök av Cen­ter­par­ti­ets An­nie Lööf, Helena af Klerc­ker och Lou Åberg, som ef­ter 34 år be­rät­tar om hur de mi­ra­ku­löst räd­da­des av ett sov­je­tiskt far­tyg, psy­ko­lo­gen Jor­dan B. Pe­ter­son (bil­den), som med sin bok 12 livs­reg­ler: ett mot­gift mot ka­os fått mil­jo­ner an­häng­a­re, och den pris­be­lön­te nors­ke för­fat­ta­ren Er­lend Loe. Yle Are­nan och SVT1 22.00, Yle Fem sön­dag 19.50, re­pris mån­dag 11.00

FO­TO: JAN-PET­TER DAHL /TV2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.