Frå­gor om liv och död

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - HBL

En­ligt forsk­ning kan en män­ni­ska un­der ide­a­la om­stän­dig­he­ter le­va i 160 år. Evigt liv är dä­re­mot in­te möj­ligt, ef­tersom ned­bryt­ning­en av cel­ler finns ko­dat i ge­ner­na. Var­för åld­ras och dör vi? Hur styr evo­lu­tio­nen livs­läng­den? Kal­le Haa­ta­nens gäst är Mar­ja Ka­ta­javu­o­ri, dok­to­rand­fors­ka­re vid Trond­heims uni­ver­si­tet. Yle Ra­dio 1 10.00, re­pris 22.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.