Mo­no­gam el­ler po­ly?

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - HBL

Sex­u­ellt mo­no­pol el­ler även sex med and­ra? Är sex och kär­lek nå­got man ba­ra har med en el­ler de­lar du det med fle­ra? Får din part­ner ha and­ra re­la­tio­ner el­ler blir du svart­sjuk? Styr sam­hällsnor­mer­na i för hög grad män­ni­skors re­la­tio­ner? Vad spe­lar det för roll vem du lig­ger med så länge det in­te så­rar din part­ner? Vil­ken är din in­ställ­ning till öpp­na för­hål­lan­den? Yle Pu­he 11.02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.