De unga och fac­ket

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - YLE

Den på­gåen­de tvis­ten mel­lan re­ge­ring­en och fac­ket har ak­tu­a­li­se­rat frå­gan om fac­kets roll i sam­häl­let. Var­för loc­kas så få unga att an­slu­ta sig till fac­ket? I de­bat­ten del­tar den yng­re ge­ne­ra­tio­nens po­li­ti­ker Mia Haglund (VF), San­te­ri Vuori (Saml) och To­mi Kont­ka­nen (SDP). Vil­le Hu­pa le­der dis­kus­sio­nen. Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.