Tor­tel­li­ni med rä­kor och grön­sa­ker

Ibland vill man ha nå­got lätt­la­gat, fräscht och mät­tan­de – helst ska det gå fort ock­så. Inga små krav, men den här grö­na pas­ta­rät­ten kom­mer väl­digt nä­ra må­let.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

för 4 per­so­ner, 15 mi­nu­ter

1 bunt grön spar­ris, ca 300 g 500 g färsk ost­fylld tor­tel­li­ni 340 g ska­la­de rä­kor i lag (2 bur­kar) 1 msk oliv­ol­ja 1 på­se blan­da­de sal­lads­blad 12 körs­bärsto­ma­ter dill

till dres­sing­en:

1 ci­tron (ri­vet skal och saft) 2 dl mat­lag­ningsyog­hurt 2 msk ma­jon­näs 1 tsk vitvins­vi­nä­ger salt och pep­par

Gör så här:

1. Tvät­ta ci­tro­nen och riv av det yt­ters­ta gu­la ska­let. Blan­da det med saf­ten från fruk­ten, mat­lag­ningsyog­hurt, ma­jon­näs och vitvins­vi­nä­ger. Sma­ka av med salt och pep­par. Bryt bort den ne­ders­ta, tor­ra de­len från spar­ri­sen. Skär res­ten i 3–4 cen­ti­me­ter långa bi­tar. 2. Ko­ka upp sal­tat vat­ten. Ko­ka spar­ris och tor­tel­li­ni i sam­ma ka­strull cir­ka 3 mi­nu­ter.

Häll i durk­slag och låt rin­na av. 3. Låt rä­kor­na rin­na av och fräs någ­ra se­kun­der med oliv­ol­ja i me­delvarm pan­na. Blan­da rä­kor­na med pas­ta och spar­ris. 3. Ar­ran­ge­ra en bädd av ri­ven sal­lad och hal­va körs­bärsto­ma­ter. Vänd i pas­tab­land­ning­en och ring­la dres­sing­en över. Gar­ne­ra med dill.

FOTO: TT

Lätt­sam pas­ta med rä­kor och en hel del grönt känns rätt även om det hun­nit bli höst ute.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.