Om Pek­ka Haa­visto blir vald till till­fäl­lig ord­fö­ran­de ver­kar det klart att det hand­lar om ett kort upp­drag för hans del. I ju­ni väljs se­dan en per­ma­nent ord­fö­ran­de och det skul­le för­vå­na stor­li­gen om Haa­visto då står till för­fo­gan­de.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Su­san­na Gin­man i le­da­ren på si­dan 4, se även si­dan 10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.