E-id­rot­ta­ren Lasse Ur­pa­lai­nen tjä­na­de 1,8 mil­jo­ner i fjol

Tre ishoc­key­spe­la­re från Helsing­forsla­get Jo­ke­rit var bland de fem id­rot­ta­re som tjä­na­de mest i Fin­land i fjol – men den över­lägs­na et­tan på lis­tan är en 23-årig da­tor­spe­la­re.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/MI­KAEL PIIPPO

Den 23-åri­ga da­tor­spe­la­ren Lasse Ur­pa­lai­nen tjä­na­de 1,8 mil­jo­ner eu­ro år 2017 – mest av al­la id­rot­ta­re som be­ta­la­de skatt i Fin­land. Ur­pa­lai­nen be­ta­la­de 398 337 eu­ro i skatt i fjol.

Ur­pa­lai­nens in­koms­ter be­står hu­vud­sak­li­gen av pris­peng­ar från in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar i da­tor­spe­let Do­ta 2, och i fjol var han med om att vin­na stor­tur­ne­ring­en The In­ter­na­tio­nal i USA med sitt lag Team Liquid. Pris­sum­man i The In­ter­na­tio­nal var i fjol 10,86 mil­jo­ner dol­lar, vil­ket mot­sva­ra­de un­ge­fär 9,2 mil­jo­ner eu­ro. Team Liquid be­stod av fem spe­la­re som de­la­de på pot­ten.

År 2017 var Ur­pa­lai­nens sam­man­lag­da för­värvs- och ka­pi­talin­koms­ter 348:e störst i Fin­land, och bland id­rot­tar­na var han över­läg­sen et­ta. Is­hoc­key­la­get Jo­ke­rits dans­ka an­fal­la­re och kap­ten Pe­ter Re­gin tjä­na­de i fjol 491 706 eu­ro och var i och med det den id­rot­ta­re som tjä­na­de näst mest i Fin­land. Re­gins ame­ri­kans­ka lag­kam­rat Bri­an O’Neill var trea med in­koms­ter på 426 688 eu­ro.

Det finns än­nu en tred­je Jo­ke­rit­spe­la­re bland de fem id­rot­ta­re som tjä­na­de mest i Fin­land år 2017. Jes­se Jo­en­suu är näm­li­gen fem­te med in­koms­ter på 344 133 eu­ro. På fjär­de plats på lis­tan finns golfspe­la­ren Mik­ko Kor­ho­nen med in­koms­ter på 353 668 eu­ro. Kor­ho­nen är så­le­des den fin­länds­ka id­rot­ta­re som tjä­na­de näst mest ef­ter Ur­pa­lai­nen i fjol. [ar­ticle_i­mage in­dex=”2”] E-id­rot­ten lär va­ra väl­re­pre­sen­te­rad även på lis­tan över id­rot­ta­re med sto­ra in­koms­ter i Fin­land år 2018. Fin­län­dar­na Jes­se Vai­nik­kas och To­pi­as Taa­vit­sa­i­nens lag OG vann näm­li­gen årets ver­sion av tur­ne­ring­en The In­ter­na­tio­nal. Vai­nik­ka och Taa­vit­sa­i­nen spe­lar pre­cis som Ur­pa­lai­nen spe­let Do­ta 2.

LEHTIKUVA/JEFF VINNICK FOTO:

■E-id­rott på världs­top­pen kan ha enor­ma pris­sum­mor, dem har Lasse Ur­pa­lai­nen lyc­kats ta del av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.