Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka blir ny bis­kop

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Lut­hers­ka världs­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, te­o­lo­gie dok­tor Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka val­des till ny bis­kop i Es­bo stift i går. Hon fick sam­man­lagt 463 röster me­dan hen­nes ut­ma­na­re, te­o­lo­gie dok­tor Ju­ha­ni Hol­ma knep 324 röster i bis­kopsva­let.

Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka vig­des till präst 2009. Hon har ar­be­tat i Genè­ve se­dan 2011, de se­nas­te fem åren som bi­trä­dan­de ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Lut­hers­ka världs­för­bun­det.

Hin­tik­ka har ock­så ett för­flu­tet som bransch­sek­re­te­ra­re vid Kyr­kans ut­ri­kes­av­del­ning.

Val­del­ta­gan­det upp­gick till 84,3 pro­cent.

FOTO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.