50 eu­ro ny gräns för kon­takt­lös be­tal­ning

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

I april kan man be­ta­la med kort för va­ror vär­da 50 eu­ro ut­an att knap­ra in sin pin­kod. Petri Car­pén, chef för be­tal­nings­tjänst­le­ve­ran­tö­ren Nets Fin­land be­kräf­tar det för Kaup­pa­leh­ti. Be­tal­korts­fö­re­ta­gen Mas­ter­card och Vi­sa vill att fler gör kon­takt­lö­sa be­tal­ning­ar och har där­för ve­lat hö­ja den nu­va­ran­de max­grän­sen på 25 eu­ro till 50 eu­ro.

I fle­ra and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der har max­grän­sen för kon­takt­lös be­tal­ning steg­vis sti­git.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.