79

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

pro­cent an­vän­de cy­keln för fri­tids­re­sor, 56 pro­cent för ar­bets­re­sor och 55 pro­cent till att ut­rät­ta små ären­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.