Två säk­ra bud i Kou­vo­la

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Pop’s Sun­ri­se vann in­te en en­da tävling för­ra året men nu har sto­et hit­tat en helt ny väx­el. De tre se­nas­te för­sö­ken har re­sul­te­rat i se­ger och kus­ken Ol­li Ko­ivu­nen vin­ner nu­me­ra väl­digt of­ta. Gar­de­ras än­då med åt­minsto­ne Ca­pe­hill’s Ca­deau.

Fa­vo­ri­ten

Det blir två sing­el­streck i vec­kans To­to76-om­gång.

Väläh­dys form hål­ler i sig. Hings­ten är oer­hört snabb från start och li­der en smu­la av sitt lä­ge i det bak­re le­det. Det gäl­ler att in­te ham­na il­la till bakom en lång­sam­ma­re häst fast det ska väl än­då gå vägen.

i Kym­mene­dalslop­pet för treå­ring­ar är Gra­ce­ful Swamp storfa­vo­rit som van­ligt. Häs­ten har för­lo­rat ba­ra en gång på fem­ton star­ter och då ga­lop­pe­ra­de han. Det blir knap­past en upp­rep­ning av missö­det.

Svar­ta häs­ten

Tra­va­re från guld­di­vi­sio­nen mö­ter i den fem­te av­del­ning­en mind­re ru­ti­ne­ra­de eki­page som får för­språng. Ett in­tres­sant lopp som krä­ver gar­de­ring. Ida’s Owens se­ger­svit bröts i Lah­tis men man kan in­te glöm­ma ho­nom helt.

To­to76-sy­stem, 20,25 eu­ro

Avd 1: 7 Lar­van Hur­mos, 6 Ju­i­se­ri, 5 He­villä (8,9). Avd 2: 11 Väläh­dys (4,10). Avd 3: 4 Pop’s Sun­ri­se, 9 Ca­pe­hill’s Ca­deau, 7 The Du­de (12,3).

Avd 4: 11 Ko­ve­ri, 2 Vappuä­ijä, 5 Si­su-Sy­ke (12,7).

Avd 5: 6 Ja­mie Hy­ne­man, 2 Detro­it Rock Si­su, 13 Top Of The World, 15 Ed­ward Ale, 12 Ida’s Owen (4,7).

Avd 6: 6 Ri­coco­ne, 2 Ta­ra­bu­so Jet, 3 Min­to’s Dai­sy Star (11,8).

Avd 7: 10 Gra­ce­ful Swamp (1,6).

BARBRO VEHKAMäKI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.