To­i­vo­nen ny mål­vakt i HIFK

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

HIFK har an­li­tat Han­nu To­i­vo­nen som till­fäl­lig er­sät­ta­re för ska­da­de mål­vak­ten At­te Engren, som blir bor­ta i ett par vec­kor. Mar­kus Ru­u­su har in­te rik­tigt över­ty­gat i höst och HIFK har ont om al­ter­na­tiv.

To­i­vo­nen, 34, re­ser­ve­ra­des i förs­ta om­gång­en un­der NHLdraf­ten 2002 av Boston och spe­la­de to­talt 61 mat­cher i Boston och St. Lou­is.

I ligan har han spe­lat i HPK, Il­ves, SaiPa och Sport. Se­nas­te sä­song spe­la­de han i Graz i Ös­ter­ri­ke och Oden­se i Dan­mark. Kon­trak­tet med HIFK gäl­ler för en match i gång­en.

HIFK med­de­lar ock­så att kon­trak­tet med for­war­den Lucas Les­sio har upp­hävts. I 16 li­ga­mat­cher stod han för po­äng­en 6+5=11, men en­ligt sport­che­fen Tobias Sal­me­lai­nen hit­ta­de man in­te en lämp­lig roll för ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.