Stjär­nan i tå­rar ef­ter enorm 50-po­ängs­match

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

Bas­ket­s­tjär­nan Der­rick Ro­se sköt 50 po­äng när hans Min­ne­so­ta vann med 128–125 hem­ma mot Utah. Ef­ter upp­vis­ning­en, som in­ne­bar nytt kar­riärs­bäs­ta i NBA, kun­de den ska­dedrab­ba­de 30-åring­en in­te hål­la till­ba­ka tå­rar­na.

– Det här be­ty­der allt. Jag har job­bat ars­let av mig, sä­ger Ro­se.

Sä­song­en 2010–2011 ut­sågs Ro­se, då i Chi­ca­go, till he­la li­gans mest vär­de­ful­la spe­la­re. Se­dan dess har upp­re­pa­de knäska­dor sett ut att mer el­ler mind­re öde­läg­ga kar­riä­ren. I se­gern mot Utah vred Ro­se till­ba­ka kloc­kan med en in­sats som var nästin­till per­fekt, in­te minst i and­ra halv­lek då han sköt he­la 34 av si­na 50 po­äng.

Sam­ti­digt fort­sät­ter Jo­nas Je­re­b­ko att gö­ra av­tryck i mäs­tar­la­get Gol­den Sta­te. I hem­ma­se­gern mot New Or­le­ans, 131–121, stod Je­re­b­ko för tio po­äng, två re­tu­rer och tre as­sist – bland an­nat en läc­ker ”bakom ryg­gen”-pass­ning till Ke­vin Du­rant. Step­hen Cur­ry sköt 37 po­äng för Gol­den Sta­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.