Te­e­mu Tai­nio tar över i Ha­ka

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT

En av Fin­lands bäs­ta spe­la­re ge­nom ti­der­na, Te­e­mu Tai­nio, blir ny chefsträ­na­re i di­vi­sion 1-klub­ben Ha­ka.

Det mång­å­ri­ga ut­lands­proff­set fun­ge­ra­de den­na sä­song som Keith Armstrongs hög­ra hand i den an­ri­ka Val­ke­a­ko­ski­klub­ben.

Den 38-åri­ge Tai­nio är hem­ma från Tor­neå där han spe­la­de en sä­song i TP-47 in­nan han som 17-åring flyt­ta­de till då­va­ran­de stor­klub­ben Ha­ka. Där blev det 46 li­ga­mat­cher och 14 mål in­nan flytt­las­set gick till Aux­er­re där han fick trä­na un­der le­gen­da­ris­ka Guy Roux va­kan­de öga. I Aux­er­re blev det uppe­mot 200 mat­cher, ett par cup­tit­lar och spel i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Aux­er­re hör­de un­der Tai­ni­os tid i Frank­ri­ke till lan­dets bäs­ta klub­bar. Bland gam­la lag­kam­ra­ter märk­tes namn som bland and­ra Dji­bril Cis­sé och Philip­pe Mex­es.

Ef­ter Aux­er­re blev det Tot­ten­ham där ska­dor­na stund­tals ställ­de till det. Ef­ter det hann han än­nu spel med i Sun­der­land, Bir­ming­ham, Ajax, New York Red Bulls och HJK. I lands­la­get blev det 66 mat­cher. Ut­an en mängd ska­dor ha­de det bli­vit be­tyd­ligt fler.

– Jag tve­ka­de in­te en se­kund då jag till­frå­ga­des. Ef­ter ett par år som as­si­ste­ran­de trä­na­re är det dags för mig att prö­va hur mi­na eg­na ide­er och me­to­der fun­ge­rar, sä­ger Tai­nio till Il­ta­leh­ti. Ha­ka har i nu­lä­get kon­trakt med åt­ta spe­la­re. – Vi ska hop­pas att vi kan spi­ka trup­pen så snabbt som möj­ligt. Ju läng­re tid vi får till­sam­mans desto bätt­re blir vi.

FOTO: LEHTIKUVA/AN­NI REENPää

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.