Miss­tänkt för dop­nings­brott pris­no­mi­ne­ra­des

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Svens­ka fri­id­rotts­för­bun­det har av­slö­jat no­mi­ne­ring­ar­na in­för den år­li­ga fri­id­rotts­ga­lan. En som kan pri­sas är Me­raf Bah­ta, som se­dan i som­ras är miss­tänkt för dop­nings­brott ef­ter tre mis­sar i vis­tel­se­rap­por­te­rings­sy­ste­met.

Bah­ta, EM-brons­me­dal­jör på 10 000 me­ter, är en av tre no­mi­ne­ra­de till pri­set för årets pre­sta­tion i lands­la­get på dam­si­dan. Hon kon­kur­re­rar med medel­di­stanslö­pa­ren Han­na Her­mans­son och Khad­di Sag­nia, längd­hopp, om pri­set.

På herr­si­dan är stav­hopps­stjär­nan Ar­mand Duplan­tis fö­ga för­vå­nan­de no­mi­ne­rad till sam­ma ut­mär­kel­se ef­ter sitt EM-guld i Ber­lin. Sil­ver­du­on Andre­as Kra­mer, 800 me­ter, och Da­ni­el Ståhl, dis­kus, ut­ma­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.