Le­ver­ku­sen i ka­non­form

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Bay­er Le­ver­ku­sen med Lu­kas Hra­decky mel­lan stol­par­na och Jo­el Po­h­jan­pa­lo på sjuk­stu­gan ver­kar, ef­ter en knagg­lig in­led­ning på sä­song­en, ha fått fart på spe­let. El­va mål på de två se­nas­te mat­cher­na är ett för­näm­ligt fa­cit.

Först gjor­de la­get 6–2 på star­ka Wer­der Bre­men som i den mat­chen kom till spel ut­an fins­ka mitt­backs­klip­pan Niklas Mo­i­san­der. Någ­ra da­gar se­na­re gjor­de la­get 5–0 på li­gat­re­an Mön­cheng­lad­bach i tys­ka cu­pen. Bå­da mat­cher­na har dess­utom gått på bor­ta­plan.

– Tak­tiskt sett var vi väl­digt bra och vi ska hop­pas att den po­si­ti­va tren­den hål­ler i sig, sä­ger stjärn­mål­vak­ten Lu­kas Hra­decky.

Le­ver­ku­sen lig­ger ba­ra el­va i Bun­de­s­li­ga och la­get mö­ter Hof­fen­heim hem­ma på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.