For­mel 1-lopp i Vi­et­nam

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Vi­et­nam får sitt förs­ta for­mel 1-lopp. Det ska gå i Ha­noi i april 2020.

Det blir det tred­je lan­det i Syd­osta­si­en att ar­ran­ge­ra ett F1-lopp ef­ter Sing­a­po­re och Ma­lay­sia.

I näs­ta vec­ka ska ban­sträck­ning­en pre­sen­te­ras. Tan­ken är att lop­pet i hu­vud­sak ska gå på ga­tor­na i Vi­et­nams hu­vud­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.