Gu­ar­di­o­la bäst i värl­den

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Man­ches­ter Ci­tys trä­na­re Pep Gu­ar­di­o­la är värl­dens bäs­ta fot­bollsträ­na­re, en­ligt tid­ning­en Four­four­two som gjort sin år­li­ga ran­king.

Tvåa är Zi­nedi­ne Zi­da­ne, som läm­na­de Re­al Madrid ef­ter den tred­je ra­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-se­gern i vå­ras. Trea är At­le­ti­co Madrids Di­e­go Si­me­o­ne.

Sve­ri­ges för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son åter­finns på en sjut­ton­de plats. Fram­gång­ar­na i VM-kva­let och VM i Ryss­land, där Sve­ri­ge gick till kvarts­fi­nal har in­te und­gått Four­four­twos ju­ry: ”Tak­tiskt skarp­sin­nig och en strå­lan­de spe­lar­nas trä­na­re som skäl­ler ut en spe­la­re om den släng­er ben­skydds­tape på om­kläd­nings­rum­mets golv, An­ders­son är nu­me­ra en hjäl­te”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.