Teater för dö­va om ung­do­mens hjäl­tar

Svens­ka Tyst Teater gäst­spe­lar i Fin­land med en pjäs på tec­ken­språk.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - AN­NI­KA HäLLSTEN 029 080 1331, an­ni­ka.hall­[email protected]­me­dia.fi

Vem är su­per­hjäl­te och vem är su­perskurk? Frå­gan ställs i Tyst Te­a­ters upp­sätt­ning Su­per­hjäl­tar. Pjä­sen hand­lar om att va­ra ung och brot­tas med läx­or och be­tyg och med käns­lor, kär­lek och svart­sju­ka. Su­per­hjäl­tar­na har ock­så te­le­pa­tis­ka kraf­ter vil­ket gör fö­re­ställ­ning­en till nå­got ex­tra.

– Vi sät­ter änt­li­gen fo­kus på vad man kan gö­ra med tec­ken­språ­ket, det blir vår su­per­kraft, sä­ger skå­de­spe­la­ren Dawn Ja­nie Bir­ley.

– Vår mål­grupp är de unga. Pjä­sen hand­lar om en tid i li­vet då myc­ket hän­der, sä­ger Ai­no Ha­ka­la, även hon skå­de­spe­la­re.

Su­per­hjäl­tar är skri­ven och re­gis­se­rad av Filip Bur­man. Fö­re­ställ­ning­en gäst­spe­lar på Lju­sa hu­set (Val­kea ta­lo) i Helsing­fors lör­da­gen den 3 no­vem­ber kl. 18. Pjä­sen spe­las på svenskt tec­ken­språk och dub­bas till svens­ka.

FOTO: LEIF WECKSTRöM

Dawn Ja­ni Bir­ley och Ai­no Ha­ka­la spe­lar tec­ken­språkste­a­ter om och för unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.