Vem är ga­len, vem är nor­mal?

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Var■går■grän­sen■för■det■nor­ma­la?■ Gäs­ter■ Ai­ra Samu­lin■ (bil­den),■som■är■mam­ma■till■ en■dot­ter■med■schi­zo­fre­ni,■di­a­gnos­re­bel­len■Nan­na Vänt­ti­nen■och■fors­ka­ren■San­na Tirk­ko­nen.■Fre­dags­do­ku­men­tä­ren■ Bi­po­lä­ra Maa­ria.■YLE Yle TV1 21.05

FOTO: JO­HAN­NA KANNASMAA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.