Hawkings dot­ter

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Gäs­ter■hos■Fred­rik Skavlan■är■ San­na Ni­el­sen,■som■slog■ige­nom■re­dan■som■el­va­å­ring■och■ har■se­dan■dess■hun­nit■med■bå­de■dans­band,■Me­lo­di­festi­va­ler■och■pro­gram­le­da■Allsång på Skan­sen.■Nu■är■det■dags■för■ hen­ne■att■i■ja­nu­a­ri■pre­sen­te­ra■sin■all­de­les■eg­na■krogshow■ Mitt San­na jag■och■John Ajvi­de Lin­dqvist,■som■är■troll­kar­len■och■ståupp­ko­mi­kern■som■ blev■pris­be­lönt■skräck­för­fat­ta­re.■Nu■är■han■in­te■ba­ra■ak­tu­ell■med■sin■nya■bok■ Miss­lyc­kas igen, miss­lyc­kas bätt­re,■ ut­an■ock­så■som■Oscars­kan­di­dat■för■ma­nus■till■fil­men■Gräns.■ Dess­utom■kom­mer■Lu­cy Hawking,■dot­ter■till■fy­si­kern■Step­hen Hawking,■som■gick■bort■ i■mars■och■And­ria Za­fi­rak­ou,■ som■ny­li­gen■ko­ra­des■till■värl­dens■bäs­ta■lä­ra­re.■YLE Yle Are­nan och SVT1 22.00, Yle Fem sön­dag 19.50, re­pris, mån­dag 11.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.