Val för el­ler emot Trump

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Pre­si­den­ten de­lar de ame­ri­kans­ka väl­jar­na. Det på­går en myc­ket käns­lo­sam val­kamp in­för näs­ta vec­kas val som kom­mer att avgöra om pre­si­dent Trump kom­mer att ha par­la­men­tet emot sig el­ler med sig, som nu. Det dis­ku­te­rar Julia Mäk­lin, po­li­cy of­fi­cer vid den ame­ri­kans­ka han­dels­kam­ma­ren AmC­ham och Yles ti­di­ga­re USA­kor­re­spon­dent Christi­an Vu­o­jär­vi. Pro­gram­le­da­re: Ste­fan Wi­ni­ger. YLE Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.