Den fins­ka dö­den

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Hur mö­ter vi dö­den? Hur vill vi dö? Dö­den är i vår kul­tur nå­got an­nat än att de livs­up­pe­hål­lan­de funk­tio­ner­na upp­hör. Dö­den kan va­ra en lång pro­cess med många ske­den varav en allt van­li­ga­re är män­ni­skans so­ci­a­la död. YLE Yle Ra­dio 1 12.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.