Fin­län­dar­nas kon­di­tion

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd har fär­dig­ställt un­der­sök­ning­en FinTer­veys 2017 som un­der­sö­ker häl­sa och väl­be­fin­nan­de från Helsing­fors till Ut­sjo­ki. I un­der­sök­ning­en del­tar 10 000 slump­mäs­sigt ut­val­da myn­di­ga per­so­ner som bor i Fin­land. Un­der­sök­ning­en gjor­des på fem­tio or­ter från ja­nu­a­ri till maj.

HBL Yle Pu­he 15.02, re­pris 22.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.