Ärt- och rot­saks­sop­pa

Ärtsop­pa kla­rar sig bra helt utan fläsk. I stäl­let kan man blan­da sop­pan med mo­röt­ter och rot­sel­le­ri.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

för 4 per­so­ner, 1 tim­me + tid för blöt­lägg­ning

500 g tor­ka­de gu­la är­tor 2 gu­la lö­kar 3 mo­röt­ter 1 bit rot­sel­le­ri, 150 g 2 la­ger­blad 1/2 kru­ka mej­ram salt och pep­par

att äta till:

kru­tong­er smör och raps­ol­ja

Gör så här:

1. Lägg är­tor­na i blöt över nat­ten el­ler i minst 12 tim­mar. Si­la av blöt­lägg­nings­vatt­net och slå på nytt vat­ten så det täc­ker dem med rå­ge. Ko­ka upp och sänk vär­men så att de sju­der sak­ta. Till­sätt salt, la­ger­blad, ska­la­de gu­la lö­kar, ska­la­de mo­röt­ter, ska­lad rot­sel­le­ri och mej­ram. Sjud un­der lock i 1 tim­me. 2. För­be­red kru­tong­er­na. Kantskär brö­det och skär det se­dan i soc­ker­bits­sto­ra tär­ning­ar. Stek bröd­bi­tar­na i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja. Vänd fle­ra gång­er så de får fin färg runt om. Kru­tong­er­na bjuds i skål. 4. Skum­ma av lö­sa ärt­skal. Pas­se­ra sop­pan helt slät med stav­mix­er. Om sop­pan är för tjock kan den spä­das med vat­ten och ko­kas upp en sis­ta gång. Sma­ka av med salt och pep­par.

FO­TO: TT

Helt ve­ge­ta­risk ärtsop­pa med stek­ta kru­tong­er och krydd­grönt är bå­de god och färg­stark mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.