Så här vill SFP spa­ra (mil­jo­ner eu­ro)

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Sänkt ener­giskat­te­stöd 230

●●Bätt­re ar­bets­häl­sa 170

●●In­be­spa­ring i vårdre­for­men 145

●●Fi­nan­sin­ve­ste­ring­ar in­om bi­stån­det 130

●●Höjd mer­vär­desskatt 409

●●Slo­pa­de fö­re­tags­stöd 58,5

●●Slo­pad skat­te­fri­het för köp av förs­ta bo­stad 95

●●Kom­mun­sam­man­slag­ning­ar 50

●●Bilskat­ten hålls på sam­ma ni­vå som i år 65

●●Öka­de in­täk­ter från höjt hus­hålls­av­drag 145

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.