Ut­satt lä­ge trots hjälp­kon­voj

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Tu­sen­tals sy­ris­ka flyk­ting­ar – strand­sat­ta i ök­nen nä­ra grän­sen till Jor­da­ni­en – har nåtts av hjälp från FN. Men för­hål­lan­den i det re­bell­kon­trol­le­ra­de läg­ret är fort­satt myc­ket då­li­ga.

Över 70 last­bi­lar har, un­der ryskt be­skydd, an­länt till läg­ret i Ruk­ban efter att ha va­rit fle­ra må­na­der för­se­na­de. I läg­ret bor över 50 000 per­so­ner.

– Den hu­ma­ni­tä­ra si­tu­a­tio­nen i Ruk­ban­läg­ret är fort­satt hemsk, med brist på livs­me­del och sä­ker­hets­pro­blem. Fle­ra barn har dött för att de in­te fått me­di­cinsk be­hand­ling, sä­ger en FN-ta­les­per­son.

Hjäl­pen ger ba­ra en kort re­spit, och utan re­gel­bun­den till­gång till hjälp kom­mer si­tu­a­tio­nen att för­vär­ras nu när vin­ter­ky­lan drar in, be­dö­mer FN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.